Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

25-lecie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

17 września 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - 25-lecie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy to jeden z młodszych, ale zarazem największy Park Narodowy w Polsce. Powstał w 1993 jako 20 obszar tego typu w naszym kraju. Później powołano do istnienia jeszcze tylko trzy, ostatni w 2001 to PN „Ujście Warty”.

Biebrzański Park Narodowy wyróżnia się nie tylko swoją wielkością – niemal 600 km2, ale również swoją charakterystyką jako jedyny chroni niemal cały obszar rzeki od źródła do ujścia. Charakteryzuje się on bardzo wysoką bioróżnorodnością zarówno terenów otwartych (łąki, torfowiska, szuwary), jak i obszarów leśnych.


Największym bogactwem Parku są jednak ptaki. Długo by wymieniać co można tam spotkać, warto jednak wspomnieć że jest to najważniejsze miejsce lęgowe w Polsce takich gatunków jak: orlik grubodzioby, wodniczka, cietrzew, dubelt, rybitwa białoskrzydła czy sowa błotna. Oczywiście poza ptakami liczni są tu przedstawiciele pozostałych grup zwierząt, min. wilki, rysie i liczne łosie.  Występuje tu również szereg rzadkich i chronionych roślin.


W Parku, zwłaszcza wiosną, można spotkać wielu turystów nastawionych na tzw. birdwatching. Park oferuje dobrze rozbudowaną infrastrukturę pozwalającą bezpiecznie obserwować ptaki  (kładki, wieże obserwacyjne), które w dobry sposób kanalizują ruch turystyczny.


Z okazji 25-lecia organizowanego wraz z RDOŚ Białystok wręczono pracownikom Parku i osobom z nim związanym odznaczenia za wieloletnią służbę oraz za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W części referatowej wysłuchać można było wystąpień nt. badań i ochrony terenów podmokłych. Konferencję honorowym patronatem objął Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.