Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Niepewny los wielu gatunków morskich ryb.

27 sierpnia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Niepewny los wielu gatunków morskich ryb.

Wiele badań naukowych zwraca uwagę na istniejące zagrożenie lokalnego lub nawet globalnego wymarcia wielu gatunków ryb morskich w związku z ocieplającym się klimatem. Niemniej jednak lokalne działania zmierzające do efektywnej gospodarki rybackiej mogą ograniczyć to ryzyko o ponad 60% .

Naukowcy przyjrzeli się 825 gatunkom ryb morskich zamieszkujących światowy ocean pod kątem ryzyka wymarcia związanego z ociepleniem klimatu oraz rybołówstwem. Określili indeks zagrożenia dla poszczególnych gatunków bazując na obecnych zmianach zachodzących w oceanach, jaki i tych mogących zajść w przyszłości, biologicznej wrażliwości na zmiany klimatu oraz potencjalnych zdolnościach adaptacyjnych.


W rezultacie przeprowadzonej analizy okazało się, że aż 499 z analizowanej puli gatunków narażonych jest na bardzo wysokie zagrożenie ze strony zmian klimatycznych oraz przełowienia do roku 2050. Najbardziej zagrożonymi oddziaływaniem powyższych czynników są rekiny i płaszczki. Wiele gatunków rekinów i płaszczek jest już obecnie uważanych za zagrożone, głównie z powodu przełowienia.


Efektywne zarządzanie gospodarką rybacką w połączeniu z działaniami na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wpłynęło by na natychmiastową poprawę sytuacji wielu zagrożonych gatunków ryb.