Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Nielegalne polowania na ptaki w Unii Europejskiej.

14 sierpnia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nielegalne polowania na ptaki w Unii Europejskiej.

Głównym i najczęściej omawianym czynnikiem spadku liczebności ptaków w Europie i wielu innych rejonach świata jest degradacja i utrata siedlisk przyrodniczych stanowiących miejsce ich rozrodu. Do tego dochodzi szereg innych czynników, jak np. powszechne stosowanie herbicydów i pestycydów czy zmiana klimatu. Kto by jednak przypuszczał, że zagrożenie dla całych populacji czy nawet gatunków ptaków mogą stanowić polowania na ptaki… w dodatku na terenie Unii Europejskiej!

Zjawisko ma bardzo długą tradycję, szeroko rozpowszechnioną głównie w krajach obszaru śródziemnomorskiego. Każdego roku w rejonie Morza Śródziemnego z rąk myśliwych i kłusowników ginie około 25 milionów ptaków. Z tego około połowa ginie w krajach Unii Europejskiej. Pomimo licznych konferencji poświęconych temu zagadnieniu, i powszechnemu oburzeniu opinii publicznej oraz części decydentów w Europie i na świecie, problem pozostaje nierozwiązany od wielu lat.

Mimo, że liczebność europejskiej populacji turkawki maleje (pozostało zaledwie około 21% populacji oszacowanej w latach osiemdziesiątych) na Malcie rocznie można odłowić do 11 000 turkawek czy 5000 przepiórek. Ofiarami myśliwy padają takie gatunki jak drozdy śpiewaki, kapturki, wróble, zięby, a nawet kuliki, podgorzałki czy góropatwy skalne.


Kontrola i ograniczenie tego procederu jest bardzo trudna w krajach i regionach doświadczających trudności ekonomicznych, jak np. Egipt, Libia czy Syria. Tymczasem, jak wskazują dane, w samych tylko Włoszech z rąk myśliwych średnio rocznie ginie więcej ptaków niż w Egipcie (niemal 6 mln). Wyjaśnienia takiego stanu rzeczy w Europie trudno upatrywać w sytuacji ekonomicznej regionu. Poprawa sytuacji, jeśli nastąpi, może nadejść wraz z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi na szeroką skalę oraz stopniową wymianą pokoleniową, kiedy ten haniebny proceder przestanie być rozpatrywany w kategoriach lokalnej kultury i tradycji.