Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Smog szkodzi również ptakom.

8 sierpnia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Smog szkodzi również ptakom.

W czasopiśmie Urban Ecosystems ukazał się właśnie ciekawy artykuł na temat spadku liczebności wróbla w Wielkiej Brytanii. Spadek liczebności u tego gatunku trwa już od dziesięcioleci i lokalnie wyniósł już ponad 50%.

Powszechnie uważa się że za spadki liczebności u tego gatunku odpowiada brak miejsc do gniazdowania oraz mniejsza ilość dostępnego pokarmu. Brak miejsc do gniazdowania  wynika z remontów starych domów, w których wcześniej gniazdowały. Z kolei brak pokarmu wnikał ze zmniejszenia udziału terenów zielonych w miastach i ich „uporządkowania”.

Brytyjscy badacze przebadali wróble kompleksowo – analizowano min. wpływ ilości terenów zielony, ilości drzew, wpływu dokarmiania ptaków, ilości kotów i krogulców, a także zanieczyszczenie powietrza (smog) czy nawet wpływ emisji fal z masztów telefonii komórkowej.  Dodatkowo naukowcy zastosowali metody eksperymentalne tj. karmienie wróbli, w tym także w okresie letnim (larwami mącznika).

Co się okazało? Niemal wszystkie analizowane czynniki miały tylko niewielki wpływ na parametry populacji. Baza pokarmowa zasadniczo nie wpływa na populację wróbla i produktywność młodych Wykazano jednak dodatni efekt letniego dokarmiania.

Wyjątkiem był jeden czynnik – zanieczyszczenie tlenkami azotu (uwalniają się przy spalaniu węgla i paliw samochodowych – jeden z gł. elementów smogu). Wykazano bardzo silną korelację między stężeniem tlenku azotu, a liczebnością wróbla. Okazuje się że ptaki żyjące w miejscach z silnym zanieczyszczeniem powietrza częściej chorują, szybko się starzeją i słabo rozmnażają.