Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Zmiany w przepisach w zakresie wycinki drzew.

25 grudnia 2016

W wyniku nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody, od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnoszące się do kwestii wycinki drzew i krzewów. Zmiany przewidują odstąpienie od wymogu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia pozwoleń na wycinkę. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie osób fizycznych, będących właścicielami działek i przypadku gdy sama wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo zezwolenie będzie nadal niezbędne (także dla osób fizycznych), gdy obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi ponad 50 cm (lub 100 cm dla: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego).

W przypadku działalności spółdzielni, firm i innych podmiotów gospodarczych przepisy odnośnie wycinki drzew pozostają bez zmian. Ustawa przewiduje jednak obniżkę opłat za wycinkę i zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2017 roku będzie one wynosić maksymalnie 500 złotych za wycinkę drzew i 200 złotych za wycinkę krzewów.


Nowelizacja ustawy daje jednak gminom możliwość wprowadzania (na zasadzie prawa miejscowego) dodatkowych ograniczeń w wycince np. ze względu na wiek lub gatunek drzewa. W związku z tym jeśli po Nowym Roku planujemy wycinkę na własnej działce, to warto się skontaktować z miejscową gminą i uzyskać informacje na temat ewentualnych ograniczeń.

 

Sporządzamy dokumentacje w zakresie zarządzania zielenią - inwentaryzacje drzew i zieleni, inwentaryzacje przyrodnicze pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

 

--

Opracowanie: Arkadiusz Gorczewski