email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

O ślimaku winniczku i nie tylko

20 października 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - O ślimaku winniczku i nie tylko

13 października 2016 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perek wziął udział w uroczystym  otwarciu XXXII Krajowego Seminarium Malakologicznego w Spale. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Malakologów Polskich.

W konferencji wzięli udział liczni specjaliści, naukowcy i pracownicy ośrodków badawczych z całej Polski. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o metodach aktywnej ochrony mięczaków, możliwościach rozwoju poszczególnych populacji oraz zagrożeniach związanych z czynnikami środowiskowymi. Organizowane regularnie seminaria malakologiczne są doskonalą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i prezentacji wyników badań naukowych.

 

Ślimak winniczek Helix pomatia podlega w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Można go zbierać jedynie przez 30 dni w roku, w okresie od 20 kwietnia do 31 maja. Przy czym, do zbioru dopuszczone są wyłącznie osobniki o średnicy muszli powyżej 30 mm. Aby w zgodzie z prawem zbierać winniczki do celów przetwórstwa spożywczego, należy mieć zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, jako przedstawiciel instytucji realizującej szereg zadań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, angażuje się w działania mające na celu ochronę ślimaków winniczków.

 


W ramach naszej działalności wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze w tym również inwentaryzacje fauny bezkręgowców (np. ślimaków i innych przedstawicieli malakofauny). Inwentaryzacja przyrodnicza może być wymagana przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej w ramach raportu oddziaływania na środowisko, planu zadań ochronnych, planu zagospodarowania przestrzennego i wielu innych przedsięwzięć. Jeżeli poszukujesz wiarygodnego wykonawcy inwentaryzacji przyrodniczej jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

--

Udostępnił: Karol Kustusch