Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ekspertyza ornitologiczna na warszawskiej Białołęce.

22 lipca 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ekspertyza ornitologiczna na warszawskiej Białołęce.

Wykonaliśmy kolejną ekspertyzę ornitologiczną dla budynku przeznaczonego do modernizacji. Opinia ornitologiczna dotyczyła tym razem 10-cio piętrowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Elewacja budynku była w dobrym stanie technicznym, bez ubytków czy spękań. Dlatego też podczas oględzin i obserwacji nie stwierdzono gniazdowania ptaków, ani nie wykryto potencjalnych nisz gniazdowych.

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Natura2000 „Dolina Pilicy” c.d.

16 lipca 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Natura2000 „Dolina Pilicy” c.d.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem będącym integralną częścią umowy na inwentaryzację przyrodniczą doliny Pilicy. W drugiej połowie czerwca wykonaliśmy pierwszą kontrolę terenową nastawioną na inwentaryzację lelka. Lada dzień zaczynamy drugą kontrolę i tym samym prace terenowe na 2019 rok zostaną zakończone.

Znalazłeś ptasie gniazdo na budynku lub drzewie? Co dalej?

8 lipca 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Znalazłeś ptasie gniazdo na budynku lub drzewie? Co dalej?

Mimo, że spędzamy w naszej domowym ognisku blisko połowę naszego życia, to często nie zdajemy sobie sprawy, że dzielimy naszą domową przestrzeń z innymi, mniej lub bardziej skrytymi lokatorami. Są nimi najczęściej różnorodne gatunki ptaków lub nietoperze. Sąsiedztwo takie najczęściej nie jest kłopotliwe, zwłaszcza, że zwykle niedostrzegalne.

Inwentaryzacja przyrodnicza czy może być jeszcze dokładniejsza?

27 czerwca 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza czy może być jeszcze dokładniejsza?

Metodyka – podstawa każdej inwentaryzacji przyrodniczej.

Metodyka prac to podstawa każdego opracowania faunistycznego. Bez dokładnego opisu jak, kiedy i jakimi metodami inwentaryzowano faunę i florę żadna praca nie zostanie opublikowana, a w przypadku inwentaryzacji przyrodniczych dla potrzeb dokumentu Ocena Oddziaływania na Środowisko nie zostanie zatwierdzona przez organy administracji publicznej np. RDOŚ.

Termomodernizacja a ptaki w budynkach.

16 czerwca 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Termomodernizacja a ptaki w budynkach.

Czerwiec to gorący okres pod wieloma względami. Warunki termiczne i pogodowe sprzyjają wszelkiego rodzaju remontom, pracom budowlanym i modernizacyjnym. W tym czasie trwa również w najlepsze okres lęgowy ptaków. Pierwsze lęgi już zakończone, podloty opuściły gniazda, a wiele gatunków ptaków przystępuję do powtórnych lęgów.