email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Zaginione lasy Europy.

12 lutego 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Zaginione lasy Europy.

Ponad połowa europejskich lasów zniknęła w ciągu ostatnich 6000 lat w związku z ekspansją terenów rolniczych oraz zapotrzebowaniem na drewno jako źródło paliwa. Wykorzystując analizę pyłków roślinnych naukowcy z Uniwersytetu w Plymouth wykazali, że ponad dwie trzecie północnej i środkowej Europy pokrywały niegdyś lasy.

XXXIX Zjazd Ornitologów Śląska, 23 – 25 lutego 2018, Piechowice.

5 lutego 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - XXXIX Zjazd Ornitologów Śląska, 23 – 25 lutego 2018, Piechowice.

Przedwiośnie to okres kiedy większość regionalnych ośrodków ornitologicznych  w Polsce organizuje swoje doroczne zjazdy. Pod koniec lutego w Piechowicach koło Jeleniej Góry (23-25 II) odbędzie się  XXXIX Zjazd Ornitologów Śląska.

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku.

29 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w Ełku.

Sporządziliśmy kolejną opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentacja dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Konieczność wykonania opinii wynikała z zaplanowanej przebudowy dachu oraz adaptacji poddasza pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne.

Ostatni moment na przeprowadzki bocianich gniazd.

22 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ostatni moment na przeprowadzki bocianich gniazd.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z Biebrzańskim Parkiem Narodowym oraz Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi od 2016 roku realizuje projekt LIFE+ „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 4 województwa (podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie) i prowadzony jest na 10 obszarach Natura2000. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 1,4 miliona euro, a jego realizacja zakończy się w 2020 roku.

Nowe obszary Ramsar w Polsce.

15 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nowe obszary Ramsar w Polsce.

Lista obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu wzbogaciła się o trzy nowe ostoje zlokalizowane w Polsce. Są to: Stawy Przemkowskie, Torfowiska Doliny Izery i Ujście Wisły, wytypowane zgodnie z kryteriami i postanowieniami Konwencji Ramsarskiej. Dotychczas konwencją objętych było w naszym kraju 16 tego typu obszarów.

Monitoring ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

8 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Monitoring ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikowane zostały wyniki monitoringów ptaków prowadzonych w 2017.

Ochrona kulika wielkiego w Wielkopolsce.

2 stycznia 2018
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona kulika wielkiego w Wielkopolsce.

Kulik wielki Numenius arquata to gatunek ptaka doświadczający w ostatnich latach silnego spadku liczebności, a krajowa populacja tego gatunku nie przekracza 300 par. Również w Wielkopolsce sytuacja nie odbiega od krajowego trendu. W rezultacie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła projekt mający na celu poprawę sytuacji kulika wielkiego w jednej z głównych ostoi tego gatunku w regionie, tj. na obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański.

Panele słoneczne na dachach wieżowców we Wrocławiu.

22 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Panele słoneczne na dachach wieżowców we Wrocławiu.

Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe właśnie zakończyła pierwszy w Polsce program instalacji paneli słonecznych na dachach swoich budynków. Na 35 wieżowcach zainstalowano prawie 3 tysiące paneli słonecznych. Łączny koszt projektu wynosił 4,2 miliona złotych, z czego 1,7 miliona złotych pochodziło z dotacji WFOŚiGW we Wrocławiu. Resztę budżetu projektu stanowił preferencyjny kredyt udzielony Spółdzielni.

Nowy rezerwat w zachodniopomorskiem.

12 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nowy rezerwat w zachodniopomorskiem.

Ochroną objęty został obszar o powierzchni ok 128 ha położony na terenie gminy Bobolice. Obejmuje największe na Pomorzu skupiska łąk pełnikowych. Pełnik europejski Trollius europaeus należy do rodziny jaskrowatych i jest gatunkiem objętym w naszym kraju ścisłą ochroną, posiada kategorią gatunku narażonego na wyginięcie.

Ptasie wycieczki po Wrocławiu.

4 grudnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ptasie wycieczki po Wrocławiu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansował projekt Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego mającego na celu popularyzowanie obserwacji ptaków jako formy spędzania wolnego czasu oraz edukację nt. ochrony ptaków i przyrody.

Wpływ ocieplenia klimatu na ptaki.

26 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Wpływ ocieplenia klimatu na ptaki.

Ocieplenie klimatu wpływa nie tylko na warunki pogodowe przyczyniając się do powstania niekorzystnych zjawisk w różnych rejonach naszego globu wywołując susze, powodzie czy huragany. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji dowiedziono, że oddziałuje również na procesy biologiczne zachodzące w świecie zwierząt. Znany jest już fakt wcześniejszego przystępowania do lęgów przez ptaki w związku ze skracającym się okresem zimowym. Niewiele wiadomo natomiast czy ocieplenie klimatu wpływa na wydłużenie sezonu lęgowego u ptaków.

Koniki polskie pomagają chronić siedliska lęgowe ptaków.

20 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Koniki polskie pomagają chronić siedliska lęgowe ptaków.

W połowie października w niewielkiej wsi Kalitnik na Podlasiu odbyło się spotkanie trzech organizacji pozarządowych (Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA), na którym przyrodnicy wymieniali doświadczenia na temat wykorzystywania koników polskich w utrzymywaniu i kształtowaniu terenów lęgowych ptaków.

„Szklane pułapki” – rejestr kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami.

13 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - „Szklane pułapki” – rejestr kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami.

Szklane pułapki (www.szklanepulapki.pl) to kolejny projekt umożliwiający rejestrowanie przypadków śmiertelności zwierząt spowodowanej czynnikami antropogenicznymi. Dwa lata temu powstała internetowa baza na temat śmiertelności zwierząt w wyniku zderzeń z pojazdami (www.zwierzetanadrodze.pl). Kilka dni temu powstał nowy rejestr, tym razem dotyczy śmiertelności ptaków ze szklanymi powierzchniami.

Ocieplenie klimatu i anomalie pogodowe szkodzą zarówno w strefach podbiegunowych jak i w tropikach.

6 listopada 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności -  Ocieplenie klimatu i anomalie pogodowe szkodzą zarówno w strefach podbiegunowych jak i w tropikach.

Jednym z najbardziej sugestywnych zdjęć obrazujących skutki ocieplenia klimatu jest wychudły niedźwiedź polarny stojący na niewielkiej krze. Skutki ocieplenia klimatu najsilniej widoczne są w strefach podbiegunowych, jednak dają się one we znaki zwierzętom przyzwyczajonym do wysokich temperatur.

Cietrzewie na Kurpiach

21 października 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Cietrzewie na Kurpiach

Cietrzewie zamieszkujące równinę kurpiowską to jedyna populacja tego gatunku w województwie mazowieckim i zarazem jedna z nielicznych ostoi tego gatunku w Polsce. Działania mające na celu utrzymanie populacji tego gatunku na Kurpiach trwają nieprzerwanie już od ośmiu lat. Co najważniejsze, przedsięwzięcie przynosi wymierne efekty – udało się nie tylko utrzymać, ale podwoić liczebność cietrzewi na Kurpiach.

Polish Bird Fair – II Polskie Targi Ornitologiczne, Jeziorsko 20-22 X 2017 r.

16 października 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Polish Bird Fair – II Polskie Targi Ornitologiczne, Jeziorsko 20-22 X 2017 r.

Praktycznie każda branża ma swoje targi, nie inaczej jest w środowisku ekspertów przyrodniczych. W najbliższym czasie odbędą się II Polskie Targi Ornitologiczne. Tym razem miejscem spotkania jest ośrodek Vantur w Ważnych Młynach położony nad zbiornikiem Jeziorsko, w województwie łódzkim.

Europejskie Dni Ptaków za nami. Pierwsze wyniki.

9 października 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Europejskie Dni Ptaków za nami. Pierwsze wyniki.

W miniony weekend 29 IX – 1 X odbyły się w Polsce i na Starym kontynencie Europejskie Dni Ptaków. Ta cykliczna impreza ma za zadanie popularyzowanie obserwacji ptaków jako hobby oraz zwrócenie uwagi na problemy ich ochrony.

Remonty budynków a ochrona ptaków i nietoperzy w miastach.

25 września 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Remonty budynków a ochrona ptaków i nietoperzy w miastach.

9 października 2017 r. w Katowicach odbędzie się konferencja Ochrona ptaków i nietoperzy w mieście, skierowana do wszystkich zainteresowanych propagowaniem dobrych praktyk przy remontach budynków, będących siedliskami dzikich zwierząt.

Wałbrzyskie rzeki znów pełne pstrągów.

17 września 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Wałbrzyskie rzeki znów pełne pstrągów.

Pstrągi potokowe mają wysokie wymagania siedliskowe. Żyją tylko w czystej i chłodnej wodzie, charakteryzującej się szybkim prądem, zaś dno musi być pokryte kamieniami i żwirem. W takich warunkach jesienią odbywają tarło. Samice wykopują w dnie cieków niewielkie zagłębienia i tam składają jaja.

Nadzór przyrodniczy w Warszawie.

11 września 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nadzór przyrodniczy w Warszawie.

W maju tego roku realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej bis. Prace polegały na identyfikacji cennych i chronionych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Od lipca, również w ramach wspomnianej inwestycji, prowadzimy nadzór przyrodniczy.

Projekt ochrony kulika wielkiego Numenius arquata

4 września 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Projekt ochrony kulika wielkiego Numenius arquata

Kulik wielki jest spektakularnym ptakiem - wielkości kury z długim (do 15 cm) i zakrzywionym dziobem, zamieszkuje podmokłe łąki i bagna. Jego liczebność drastycznie spadła w ostatnich latach i krajowa populacja szacowana jest na jedynie 250-300 par. Poza utratą siedlisk, która to jest najistotniejszą przyczyną spadku liczebności, dużą rolę odgrywa niski sukces lęgowy spowodowany działalnością drapieżników.

Lista gatunków inwazyjnych coraz dłuższa.

26 sierpnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Lista gatunków inwazyjnych coraz dłuższa.

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej lista gatunków inwazyjnych została rozszerzona o kolejnych 12 obcych dla naszego kontynentu gatunków. Swoje propozycje przedstawiło przedstawiały poszczególne państwa członkowskie, a przyjęcie ich warunkowane było pozytywną oceną Forum Naukowego powołanego przez Komisję Europejską.

Elektryczne autobusy już wkrótce w polskich miastach.

21 sierpnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Elektryczne autobusy już wkrótce w polskich miastach.

Doniesienia medialne o rozpoczęciu masowej produkcji samochodu elektrycznego Tesla 3, zapowiedzi rządów wielu państw (w tym Polski) o wspieraniu tej gałęzi rynku samochodowego czy pierwsze auta elektryczne jeżdżące już po naszych drogach nie pozwalają nam pozbyć się wrażenia, że stoimy na progu rewolucji samochodowej.

Lato w pełni, a jesienna wędrówka ptaków trwa w najlepsze.

15 sierpnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Lato w pełni, a jesienna wędrówka ptaków trwa w najlepsze.

Jesienna wędrówka ptaków zwykle kojarzy nam się z chłodna pogodą i dużymi stadami gawronów ciągnącymi po szarym niebie. Jednak ptasia migracja na zimowiska rozpoczęła się dużo wcześniej bo już na początku lipca!

Zabezpieczanie upraw drzew i krzewów owocowych przed ptakami.

6 sierpnia 2017

Koczujące latem i wczesną jesienią stada szpaków mogą stanowić poważną bolączkę działkowiczów i właścicieli sadów owocowych. Nawet nieduże liczące kilkadziesiąt osobników stadko może bardzo szybko ogołocić drzewo lub krzew z tegorocznych plonów. Często jedynym wyjściem jest płoszenie ptaków lub zabezpieczenie upraw przed niechcianymi gośćmi. Poniżej przedstawiamy krótki opis oraz skuteczność dostępnych metod.

Ochrona ptaków w budynkach.

30 lipca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona ptaków w budynkach.

Lato jest dogodnym okresem dla prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych, zwłaszcza termomodernizacji i remontów budynków. Niestety działania te zbiegają się z trwającym sezonem lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października). W rezultacie stwarza to zagrożenie dla lęgów wielu gniazdujących w budynkach ptaków. Przypomnijmy procedurę oraz podstawy prawne, którymi powinien kierować się podmiot planujący remont budynku.

Rezerwaty świętokrzyskie – nowa publikacja RDOŚ w Kielcach.

24 lipca 2017

Kilka dni temu ukazała się publikacja na temat rezerwatów przyrody w województwie świętokrzyskim. To kompleksowe opracowanie opisuje wszystkie (72) rezerwaty przyrody tego regionu. Pozycję tą szczególnie polecamy turystom wrażliwym na piękno przyrody oraz przyrodnikom.

Zasady obowiązujące w rezerwatach przyrody.

16 lipca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Zasady obowiązujące w rezerwatach przyrody.

Lato i towarzyszący jemu okres urlopowy sprzyjają i zachęcają do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nierzadko korzystamy z szerokiej oferty jaką zapewniają nasze Parki Narodowe, zarówno w zakresie aktywnego spędzania czasu, ale również atrakcyjnej formy edukacyjnej prowadzonej przez wiele z nich. Rzadziej kierujemy swą uwagę w stronę naszych licznych i rozsianych po całym kraju rezerwatów przyrody.

Wilk „Kampinos” po leczeniu wraca do natury.

9 lipca 2017

Pod koniec kwietnia 2017 do ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Napromku trafił wilk – ofiara kolizji drogowej. Ranne zwierzę od dłuższego czasu obserwowane było w pobliżu drogi nr 580 koło  Warszawy. Leczenie w ośrodku trwało o kilka tygodni, ostatecznie 7 czerwca wilka wypuszczono na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Nowelizacja przepisów w zakresie wycinki drzew i krzewów.

2 lipca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nowelizacja przepisów w zakresie wycinki drzew i krzewów.

Najważniejsze zmiany, obowiązujące od dnia 17 czerwca 2017 r. (Dz. U. poz. 1074), dotyczą właścicieli prywatnych posesji. W dalszym ciągu możliwe będzie wycięcie drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiana polega na tym, że obecnie warunkiem jest zgłoszenie takiego zamiaru do urzędu gminy, a organ nie wnosi sprzeciwu.

Avesnature inwentaryzuje przyrodę dla PKN ORLEN.

25 czerwca 2017

Zbadamy ponad 1300 hektarów terenu wewnątrz i wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Prace, które prowadzimy już od wiosny, potrwają do jesieni tego roku.

Ptaki w miastach.

18 czerwca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ptaki w miastach.

Urbanizacja ptaków jest zjawiskiem powszechnie znanym od stuleci. Wraz z rozbudowa wsi i miast część ptaków wykorzystała to jako nową nisze, inne po prostu musiały się dostosować do nowych warunków lub wycofać.

Drony inwentaryzują kolonie czapli białych Ardea alba.

12 czerwca 2017

Ciągły postęp technologiczny nie omija żadnej dziedziny nauki. Niedawno pisaliśmy o kamerkach internetowych zamontowanych przy gniazdach rybołowa czy bociana białego. Ostatnio coraz powszechniej, stosuje się technologie wykorzystujące satelitarny system GPS przy badaniu wędrówek ptaków. Nadajniki satelitarne są tak małe, że można zakładać je już średniej wielkości ptakom. Często z jednego osobnika z nadajnikiem satelitarnym uzyskujemy więcej danych o wędrówce (trasa, tempo itp.) niż z tysięcy tradycyjnie zaobrączkowanych ptaków. Technologie te są jednak cały czas dość drogie.

Inwentaryzacja przyrodnicza w Warszawie.

5 czerwca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza w Warszawie.

Pod koniec maja realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej bis. Prace zorientowane były na wykrycie chronionych gatunków zwierząt, roślin oraz grzybów występujących w pasie przeznaczonym bezpośrednio pod inwestycję oraz na terenach przyległych.

Zakwitła właśnie najrzadsza roślina we florze Polski.

26 maja 2017

Różanecznik żółty Rhododendron luteum, bo o nim mowa, występuje na jedynie na dwóch oddalonych o kilkaset metrów od siebie stanowiskach w obrębie wsi Wola Zarczycka na Podkarpaciu. W celu ochrony tego gatunku utworzono rezerwat przyrody Kołacznia - kolejną ciekawostką jest to, że jest to najmniejszy rezerwat przyrody w Polsce, o powierzchni 0.1 ha.

Co w gniazdach piszczy.

22 maja 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Co w gniazdach piszczy.

W ciągu ostatnich lat sprzęt do nagrywania stawał się coraz to mniejszy i tańszy. Dodając do tego niemal wszechobecny, bezprzewodowy internet mamy już gotowy zestaw do transmisji online. Ostatnio coraz popularniejsze są  transmisje pokazujące np. co się dzieje w ptasich gniazdach. Materiał video, poza oczywistymi walorami naukowymi, jest rówież bardzo wciągający dla zwykłych "podglądaczy" ptaków.

Światowy Dzień Ptaków Migrujących.

11 maja 2017

Wczoraj, 10 maja, obchodziliśmy Światowy Dzień Ptaków Migrujących. Święto ustanowiono w 2006 roku. Obchodzone jest każdego roku w celu zwrócenia uwagi i podniesienia świadomości opinii publicznej na problemy ochrony przyrody w tym zwłaszcza na zagrożenia jakie napotykają ptaki na swoich szlakach migracyjnych między miejscami ich rozrodu a zimowiskami.

Wczoraj odbył się Rajd Ptasiarzy.

7 maja 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Wczoraj odbył się Rajd Ptasiarzy.

Pierwsza połowa maja to czas w którym odbywa się Rajd Ptasiarzy organizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i sklep ze sprzętem optyczny edredon.pl. Tegoroczny rajd jest jego dziewiątą edycją.

Reksio pomaga chronić bociany w Libanie.

29 kwietnia 2017

Odcinek naszej popularnej kreskówki, w której Reksio ratuje bociana zostanie za pośrednictwem Ambasady RP w Bejrucie rozprowadzony w libańskich szkołach. Akcję przygotowania tysiąca płyt CD z odcinkiem, w którym nasz sympatyczny pies opiekuje się bocianem ze złamanym skrzydłem, pomaga przetrwać zimę, a na wiosnę buduje mu gniazdo przygotowała Grupa EkoLogiczna z Siedlec.

Światowy Dzień Ziemi.

22 kwietnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Światowy Dzień Ziemi.

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi będący największym proekologicznym świętem obchodzonym na całym świecie od 1970 roku. Tego dnia odbywa się szereg imprez propagujących wiedzę na temat stanu środowiska naturalnego jego zagrożeń oraz promowania proekologicznych postaw w społeczeństwie.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla GAZ-SYSTEM S.A.

14 kwietnia 2017

Już po raz drugi nawiązaliśmy współpracę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Również i tym razem przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla projektowanego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Ochrona gatunków ptaków strefowych na obszarach Natura 2000.

9 kwietnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona gatunków ptaków strefowych na obszarach Natura 2000.

Jesienią zeszłego roku Polskie Towarzystwo ochrony Ptaków rozpoczęło realizację projektu „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce”. Jak to zwykle bywa początki oznaczają wytężoną pracę administracyjno – biurową, która trwała przez całą jesień i zimę. Wiosną zaczyna się część terenowa. Wykonawcami projektu jest Komitet Ochrony Orłów, organizacja skupiająca ornitologów – specjalistów od ptaków drapieżnych. Pierwsze efekty ich pracy spływają już do realizującego projekt PTOP.

Wiosenna migracja płazów

4 kwietnia 2017

Wiosenna migracja – jak ocalić płazy?

 

Zima już na dobre za nami. Wystarczy kilka ciepłych nocy, aby płazy przebudziły się z zimowego snu i rozpoczęły wędrówkę do zbiorników wodnych. Taka wiosenna migracja płazów do miejsc rozrodu odbywa się co roku. Najpierw wyrusza tylko kilka osobników, jednak liczba ta zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. W kulminacyjnym momencie migruje nawet tysiąc płazów. W czasie takiej długiej i niebezpiecznej podróży mają do pokonania wiele przeszkód, wśród których najgroźniejsze wydają się ruchliwe arterie komunikacyjne. Dzięki monitoringowi przyrodniczemu możemy określić, jak miejscowe inwestycje np. rozbudowa dróg, wpływają na to zjawisko. Okazuje się, że natężony ruch samochodowy może doprowadzić do śmierci płazów, przerwania ich szlaków migracyjnych, a w konsekwencji do spadku ich liczebności.

Międzynarodowy Dzień Ptaków.

1 kwietnia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Międzynarodowy Dzień Ptaków.

1 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ptaków. Obchodzony jest na pamiątkę pierwszej na świecie międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Celem ustanowienia tej rocznicy jest chęć zwrócenia uwagi na istniejące zagrożenia dla zachowania populacji tych zwierząt w odpowiedniej kondycji oraz zachęcenie do pomocy w ochronie ptaków i ich siedlisk.

22 marca – Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.

23 marca 2017

Wczoraj w dziewięciu państwach położonych nad Bałtykiem (Dania, Niemcy, Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja) obchodzony był Dzień Ochrony Bałtyku. Został on uchwalony w 1997 roku przez Komisję Helsińską jako element Światowego Dnia Wody.

Światowy Dzień Wróbla.

20 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Światowy Dzień Wróbla.

20 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wróbla. Wróbel to gatunek ptaka, który towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów, potrafi go rozpoznać chyba każdy z nas. Żyje tylko i wyłącznie w pobliżu siedzib ludzkich, a wręcz w ich obrębie. Niestety w ostatnich latach obserwuje się stały spadek liczebności tego gatunku.

Nowe rezerwaty przyrody w woj. zachodniopomorskim.

17 marca 2017

Niespełna dwa miesiące temu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie powołał do istnienia dwa nowe rezerwaty przyrody: Klif w Dziwnówku i Klif w Łukęcinie. Dwa nowe rezerwaty, choć niewielkie bo mają powierzchnie 4,17 ha i 1,19 ha są jednak wyjątkowe w województwie zachodniopomorskim. Są to pierwsze rezerwaty chroniące ekosystem brzegu morskiego w tym województwie.  Dotychczas jedynym obszarem chroniącym ten typ środowisk był Woliński Park Narodowy.

Strategia czynnej ochrony rybołowa.

15 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Strategia czynnej ochrony rybołowa.

Na początku marca pracownicy lubuskiego oddziału ENEA Operator zainstalowali na jednym ze słupów elektroenergetycznych w gminie Bobrowice platformę gniazdową dla rybołowa Pandion haliaeetus. Działania odbyły się w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i są kontynuacją strategii czynnej ochrony rybołowa na terenie województwa lubuskiego.

Ponownie na temat regulacji prawnych w zakresie wycinki drzew.

13 marca 2017

Ze względu na wciąż pojawiające się zapytania w zakresie zgodnego z prawem postępowania przy wycince drzew postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu obowiązujące na dzień dzisiejszy wytyczne oraz procedurę z tym związaną. Najważniejszą zmianą względem wcześniej obowiązujących przepisów jest możliwość wycinki drzew bez zezwolenia na działkach, których właścicielami są osoby fizyczne, a wycinka nie jest związana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu.

12 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu.

Działania związane z realizacja niektórych przedsięwzięć mogą wymagać obecności - nadzoru - przyrodnika. Dzieje się tak za sprawą zagrożenia jakie działania te mogą stwarzać dla zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową. W tym tygodniu nadzorowaliśmy prace związane z zabezpieczeniem nisz gniazdowych ptaków zlokalizowanych na budynku plebanii w Inowrocławiu.

Zatwierdzono Krajowy Plan Ochrony Dubelta.

10 marca 2017

Na początku marca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zatwierdziła Krajowy Program Ochrony Dubelta. Dokument ten określa aktualne zagrożenia dla krajowej populacji tego ptaka, opisuje istniejące sposoby ochrony oraz wskazuje nowe obszary działań, których wdrożenie ma na celu wzmocnić ochronę tego gatunku.

Inwentaryzacja przyrodnicza w Iławie.

6 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza w Iławie.

Wykonaliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą pod kątem występowania gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową w obiekcie budowlanym. Tym razem zlecenie dotyczyło budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

Wilk Canis lupus w zachodniej Polsce.

5 marca 2017

Wilk jeszcze w latach 80-tych XX w. był w naszym kraju gatunkiem bardzo rzadkim. Obecność tego gatunku na liście zwierząt łownych sprawiła, że ostatnie, nieliczne watahy wilka zachowały się w największych puszczach i terenach bagiennych we wschodniej Polsce oraz w górach. Po roku 1989, kiedy to wilk objęty został ochroną gatunkową obserwujemy systematyczny wzrost jego liczebności.

Ekspertyza ornitologiczna w Warszawie.

3 marca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ekspertyza ornitologiczna w Warszawie.

W tym tygodniu wykonaliśmy kolejną ekspertyzę przyrodniczą. Tym razem zlecenie dotyczyło budynków przeznaczonych do rozbiórki. Naszym zadaniem była kontrola obiektów pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków.

To już prawdziwe przedwiośnie.

28 lutego 2017

W całej Polsce za oknem coraz cieplej, tęgie mrozy należą już do przeszłości, a śnieg praktycznie został już tylko w górach – zaczęło się klasyczne przedwiośnie. We wschodniej Polsce może trochę za wcześnie i za intensywnie, ale w zachodniej „na czas”.

Trwają prace nad planami zadań ochronnych dla Obszarów Natura2000 w woj. pomorskim i dolnośląskim.

26 lutego 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Trwają prace nad planami zadań ochronnych dla Obszarów Natura2000 w woj. pomorskim i dolnośląskim.

W siedzibie nadleśnictwa Brzózka odbyło się spotkanie przedstawicieli nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych ws. tworzonych planów zadań ochronnych dla Doliny Środkowej Odry. Kolejne spotkanie planowane jest na 2 marca i wezmą w przedstawiciele administracji publicznej, rolnicy oraz przedstawiciele instytucji zarządzających wodami tego terenu.

Zimowe Ptakoliczenie 2017.

20 lutego 2017

W tym roku po raz 13 z rzędu odbyło się zimowe liczenie ptaków, tzw. Zimowe Ptakoliczenie, organizowane pod patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP). Podczas jednego styczniowego weekendu ptaki obserwowało ponad 3000 osób w całym kraju.

To już ostatni moment na usuwanie ptasich gniazd stanowiących zagrożenie sanitarne lub budowlane.

16 lutego 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - To już ostatni moment na usuwanie ptasich gniazd stanowiących zagrożenie sanitarne lub budowlane.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko do końca lutego (od 16 października) możemy zgodnie z prawem, bez dodatkowych zezwoleń, usunąć gniazda ptaków z budynków czy terenów zielonych, które zarażają bezpieczeństwu czy stwarzają zagrożenie sanitarne.

Inwentaryzacja przyrodnicza – dla Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

15 lutego 2017

Informujemy, iż w drodze konkursu ofert nasza firma została wyłoniona jako wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby termomodernizacji trzech budynków będących pod zarządem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ptaki i nietoperze gniazdujące w budynkach – szkolenie.

12 lutego 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ptaki i nietoperze gniazdujące w budynkach – szkolenie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim organizuje szkolenie w zakresie ochrony ptaków i nietoperzy gniazdujących w miastach. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2017 roku w Collegium Biologiae, przy ul. Oczapowskiego 1.

Zbiór ślimaka winniczka.

8 lutego 2017

W województwie kujawsko-pomorskim, w dniach od 20 kwietnia do 31 maja 2017 roku odbędzie się zbiór ślimaka winniczka Helix pomatia. Na składanie wniosków pozostały niespełna dwa miesiące. Zgłoszenia należy kierować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do 24 marca 2017 roku.

Światowy dzień mokradeł.

6 lutego 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Światowy dzień mokradeł.

Kilka dni temu (2 lutego) obchodziliśmy coroczny Światowy Dzień Mokradeł. Ustanowiony został w rocznicę podpisania, jednaj z ważniejszych ogólnoświatowych konwencji dotyczących ochrony przyrody – Konwencji Ramsarskiej. Konwencja, której pełna nazwa brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego została podpisana 2 lutego 1971 w mieście Ramsar na irańskim wybrzeżu Morza Kaspijskiego.

Monitoring łabędzia krzykliwego na obszarach Natura 2000 na Pomorzu.

2 lutego 2017

Prace nad monitoringiem zimujących łabędzi krzykliwych prowadzone są z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz przy współpracy Zespołu Pomorskich Parków Krajobrazowych w Słupsku.

Warsztaty OOŚ

27 stycznia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Warsztaty OOŚ

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to proces złożony i niekiedy długotrwały, wymagający rozległej wiedzy z różnych dziedzin branży środowiskowej. Ponadto pociąga za sobą konieczność znajomości regulacji i przepisów w zakresie sporządzania raportów i kart informacyjnych.

Jeszcze kilka uwag do nowych zasad wycinki drzew i krzewów.

22 stycznia 2017

Pod koniec 2016 roku pisaliśmy o nowych przepisach odnośnie wycinki drzew i krzewów (szczegóły we wpisie z 25 grudnia 2016 r.). Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017. Należy jednak pamiętać, że drzewa stanowią miejsca rozrodu chronionych gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków, i nawet wycinając drzewa zgodnie z nowymi zasadami, możemy naruszyć przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt.

RDOŚ we Wrocławiu w sprawie „Biegu Piastów”.

16 stycznia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - RDOŚ we Wrocławiu w sprawie „Biegu Piastów”.

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Bieg Piastów RDOŚ we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował kalendarz imprez planowanych w okresie zimowym 2016/2017 na Polanie Jakuszyckiej. Opinia dotyczyła wszystkich organizowanych imprez nie tylko Bieg Piastów, a także przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez inne podmioty.

Plany zadań ochronnych dla dwóch obszarów Natura 2000 w Wielkopolsce

9 stycznia 2017

Wielki Łęg Obrzański PLB 300004 to jeden z większych ptasich obszarów Natura2000 w Wielkopolsce, z kolei Ostoja koło Promna PLH 300030 to jeden z mniejszych obszarów „naturowych” w tym województwie. Oba w/w obszary maja już przyjęte plany zadań ochronnych. Osoby chcące się zapoznać z wymienionymi dokumentami oraz ich uzasadnieniami mogą to zrobić w siedzibie RDOŚ w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 w pokoju 1303 lub online http://poznan.rdos.gov.pl

Ochrona gniazd bociana białego na Mazowszu

2 stycznia 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona gniazd bociana białego na Mazowszu

Zakończona została realizacja projektu polegającego na konserwacji oraz na przenoszeniu zagrożonych gniazd bociana białego Ciconia ciconia na specjalne platformy gniazdowe. Projekt finansowany był z kasy WFOŚiGW w Warszawie. Inicjatorami i koordynatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W rezultacie zainstalowano 27 platform, 17 wolnostojących słupów wraz z platformą, a w pięciu przypadkach przeprowadzono prace konserwacyjne w obrębie istniejących gniazd.

Zmiany w przepisach w zakresie wycinki drzew.

25 grudnia 2016

W wyniku nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody, od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnoszące się do kwestii wycinki drzew i krzewów. Zmiany przewidują odstąpienie od wymogu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia pozwoleń na wycinkę. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie osób fizycznych, będących właścicielami działek i przypadku gdy sama wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo zezwolenie będzie nadal niezbędne (także dla osób fizycznych), gdy obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi ponad 50 cm (lub 100 cm dla: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego).

Obwodnica Suwałk.

16 grudnia 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Obwodnica Suwałk.

Kolejny krok w postępowaniu dotyczącym realizacji obwodnicy Suwałk. W dniu dzisiejszym (16.12.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił budowę odcinka B tej inwestycji. Do uzgodnienia przedsięwzięcia doszło po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Komisja Europejska za utrzymaniem dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

12 grudnia 2016

Po trwającym dwa lata okresie niepewności Komisja Europejska zachowuje w dotychczasowej formie dwa kluczowe akty prawne chroniące przyrodę w Unii Europejskiej. Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker potwierdził, że funkcjonowanie dyrektywy ptasiej i siedliskowej będzie realizowane na obecnych zasadach, a ich wdrażanie ma być skuteczniejsze.

Konsultacje zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

5 grudnia 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Konsultacje zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

W Małopolsce rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla szeregu obszarów Natura 2000. Konsultacjami objęte są projekty m. in. dla obszarów Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 oraz Tarnawka PLH120089. Pierwszy ze wspomnianych obszarów powstał dla ochrony podkowca małego Rhinolophus hipposideros i nocka dużego Myotis myotis, które posiadają na tym terenie swoje kolonie rozrodcze.

Gazociąg Polska-Litwa - raport OOŚ

25 listopada 2016

Pragniemy poinformawać, że zakończyliśmy prace nad raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, relacji Polska-Litwa. Raport uzyskał pozytywną opinię i został odebrany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Tym samym zakończyliśmy kolejny etap na drodze zmierzającej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Raport OOŚ, którego jesteśmy współautorami zostanie przekazany do RDOŚ celem zaopiniowania i uzyskania decyzji środowiskowej.

Bóbr mniej chroniony

22 listopada 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Bóbr mniej chroniony

Odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego wprowadza RDOŚ w Warszawie, a dotyczą min. redukcji liczebności populacji bobrów bytujących na terenach przekształconych i użytkowanych gospodarczo, gdzie odnotowuje się szkody wyrządzane przez ten gatunek, tj. sady, stawy i tereny użytkowane rolniczo.

Rola OOŚ

26 października 2016

Ocena oddziaływania na środowisko jest pierwszym narzędziem w szeroko rozumianym procesie planowania przedsięwzięcia, mającym wpływ na następstwa, jakie dla środowiska niesie ze sobą działalność człowieka. Dalsze działania, jakie można podjąć w celu ochrony środowiska, również na etapie funkcjonowania inwestycji, bardzo często będą zależeć od jakości przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.

Przebudowa linii kolejowej nr 146

24 października 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Przebudowa linii kolejowej nr 146

21 października 2016 r. Kazimierz Perek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję środowiskową dotyczącą przebudowy linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice.

Ogólnopolski Rejestr Śmiertelności Zwierząt na Drogach

19 października 2016

"Zwierzęta na Drodze" to ogólnopolska platforma internetowa rejestrująca przypadki śmiertelność dzikich zwierząt w wyniku kolizji drogowych w Polsce. Swoim zakresem obejmuje ona zasięg ogólnokrajowy. Nadrzędną rolą projektu jest pokazanie społeczeństwu skali zjawiska śmiertelności zwierząt na polskich drogach, jak i również upowszechnienie wiedzy o tym problemie.

O ślimaku winniczku i nie tylko

20 października 2016
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - O ślimaku winniczku i nie tylko

13 października 2016 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perek wziął udział w uroczystym  otwarciu XXXII Krajowego Seminarium Malakologicznego w Spale. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Malakologów Polskich.